Markalama Nedir?

Çizilmiş resimlerden, imalatı bitmiş parçalardan ve verilen bilgilerden faydalanılarak o işin yapılacağı malzemenin üzerine çizilmesine lazer markalama denir. Markalama iş parçasının tam ölçüsünde yapılmasına, iyi işlenmesine ve kontrolüne yardım eder.Lazer Markalama dan sonraki işlemlerin tamlığı çizim hassasiyetine bağlıdır.

Lazer Markalama daha doğrusu işaretleme ürün üzerine direkt veya dolaylı yoldan (etiketler-iliştirilmiş kartlar) yazı yazma işlemidir. İzlenebilirlik uygulamaları, bilgisayar ve iletişim teknikleri ve kodlama teknikleri (data matris, barkod OCR) geliştikçe bu yazıcıların daha esnek olması ihtiyacı doğar.

KLASİK VEYA DİJİTAL MARKALAMA SİSTEMLERİ

Markalama sistemlerini klasik ve dijital olarak ikiye ayırabiliriz. Klasik olanlar yazılacak veriyi insan sayesinde oluşturabilen sistemlerdir.

Örneğin markalama kalemleri, harf-rakam zımbaları, numaratörler, mürekkep kaşeleri, asitle yakma metotlarını  verebiliriz.  Klasik ürünlerin halen bazı uygulamalarda alternatifsiz olarak kullanıldığı bir gerçektir. Örneğin bir numaratör 4-5 karakteri aynı anda tek bir hareketle markalar yani çok hızlıdır. Ama hane sayısı ve karakter büyüklüğü sabittir. Sadece seri numarasını otomatik markalayabilirsiniz. Tek satırla sınırlısınızdır.   Ayran kutularında kullanılan Mürekkep kaşesi esnektir. Maliyeti düşüktür. Ama seri numarası yazamazsınız. Her gün ayarlamanız gerekir. Fazla mürekkep harcar, ucundaki karakterler aşınır v.s.    
Titreşimli kalemle, bir çeliğe her şeyi yazarsınız ama el yazısıyla ve endüstriyel bir uygula ile kıyaslanırsa bu ilkel bir yöntem olarak kalır. 

Bu nedenle inkjet markalama cihazları, nokta vuruşlu veya kazımalı pin markalama sistemleri, lazer markalama makinaları klasik markalama sistemlerinin yerini alan en bilinen markalama sistemleridir.

Lazer markalama makinaları ilk yatırım maliyetleri diğer sistemlerden yüksek olsa bile işletme maliyetleri çok düşük olduğundan  kısa vadede kendini amorti etme özelliğindedir.