Lazer Işığının Özellikleri

Lazer ışığı, çıkış gücüne ve dalga boyuna bağlı olarak farklı özellikler ve biçimlerde bulunur. Lazerler ışığının birçoğu tek renklidir. Fakat bazı lazerler; farklı ortam şartlarında ve farklı dalga boyunda lazer ışığı ortaya çıkarmaktadır. Örneğin; Helyum Neon lazer ışını en çok bilinen, 632.8 nm dalga boyunda ve kırmızı renkte ışın ortaya çıkarır. Ayrıca farklı gaz karışımları ve farklı mercekler kullanıldığı zaman 543 nm dalga boyunda ve yeşil renkte ışın ortaya çıkarır.

Bazı lazerler aynı anda iki veya daha fazla dalga boylarında ışın yayarlar. Fakat bunların dalga boyları birbirine yakındır. Örneğin Argon; Lazerler 450 ile 530 nm Dalga boyu arasında ışın yayarlar. 

Lazer ışığı eş fazlıdır. Bütün dalgalar birbiriyle tam uyumludur. Sadece bir Lazer huzmesine bir çift yarık koyarak değil, iki farklı lazerden huzmeler kullanılarak da elde edilebilir.

En büyük özelliği; dağılmaz olması ve yön verilebilmesidir. Bu özelliğinden istifade edilerek mesafe ölçme ve fiber optik teknolojisi geliştirilmiştir. Dalga boyunun küçük olması dağılmayı da büyük ölçüde azaltır. Uyarılan atomlar her yön yerine belli yönlerde hareket ederler. Bu lazerin çok parlak olmasını sağlar. Lazer ışını, dalga boyu tek olmasından monokromatik özellik taşır. Frekans dağılım aralığı, frekansının bir milyonda biri civarındadır. Bu sebepten dolayı istenilen frekansta çok sayıda dalgalar, lazer dalgası üzerine bindirilmek suretiyle haberleşmede iyi bir sinyal jeneratörü olarak iş görür.

Aynı anda çok bilgi bir yerden başka bir yere gönderebilir. Lazer ışını dağılmaz olduğundan, kısa darbeler halinde yayınlanabilmesi mümkündür. Bu özelliğiyle kayıpsız yüksek enerji nakli yapılması sağlanabilir. Lazer kendisinde bulunan yüksek enerji sayesinde; kesme, kaynak ve delme endüstrisinde kullanılır. Ayrıca lazer darbesinin çok kısa olmasından dolayı yüksek hız fotoğrafçılığında faydalanılır. Yönlü bir hareket olmasından ise holografi ve ölçüm biliminde yararlanılır. Bütün özellikleriyle uzak mesafe ölçümlerini gerçekleştirebilir.

Lazer ışını tek dalga boyuna sahip olduğu için lazer cinsine göre çeşitli renkte ısınlar elde etmek mümkündür. Işık hemen hemen tek renklidir.

Bir lazer huzmesinde ıraksama hemen hemen hiç yoktur. Başka herhangi bir yolla oluşturulan ışık huzmesi ise çok yayılır. Lazer ışığı diğer ışık kaynaklarından daha şiddetlidir.

Lazer dalgalarının tümü aynı frekansa sahip (tek renkli ) ve birbiriyle aynı fazda (uyumlu ) olan ışık demeti oluşturur. Lazer ışık demeti iyi toplanabildiği için uzun mesafelere aktarılabilir.

Lazerlerin en dikkat çeken özelliği yönlendirilmesidir. Yarı iletken lazerlerin haricindekiler, radyasyonu oldukça yönlü ve düşük dağılma açısı ile ayarlı olarak verdikleri için lazer demeti tarafından enerjinin toplanması, küçük bir alana odaklanabilmesi mümkündür. Diğer ışık kaynakları için radyasyon çok geniş açı ile yayılır. Işığın optik sistem kullanmadan toplanması mümkün değildir. Fakat lazerler için demet dağılma açısı o kadar küçüktür ki, lazer demetinin çok uzun mesafede dahi odaklanması mümkündür.

Lazer ışığı, ışık şiddeti arttırılmış eş fazlı ışınımlardan oluşan ışık demetidir.

Lazer’de uyaran dalga ile uyarılan dalganın aynı fazda olduğu anlaşılmaktadır. Elektrik alanın demet kesit yüzeyinin her noktası için eşit zamanda değişme gözlenecektir.

Lazer ışık dalgaları hem uzaysal hem de zamansal uyuma sahiptir. Uyum lazer demetinin bölünerek kullanıldığı alanlarda önemlidir. Farklı mesafelerde yol alacak şekilde ışığın bölündüğü hologram uygulamalarında kullanılır. Düzgün olmayan yüzeyden yansıyan lazer ışığına dikkatli bir şekilde bakıldığında, tanelere ayrıldığı görülür. Bozuk yüzey kesimlerinde yansıyan ışığın uyumunun (fazının) bozulmasından dolayı, rastgele girişim deseninin oluşmasının sonucudur. Bu rastgele girişimler bazı bölgelerde olumlu, bazı bölgelerde olumsuz etki yapabilir. Buda lazer ışığının uyumundan kaynaklanır.

Lazer ışını diğer ışık kaynaklarına göre daha fazla parlaklığa sahiptir.

Parlaklığı: Birim açı ve birim alan basına yayımlanan güç olarak tanımlayabiliriz. Lazerler doğrultulmuş demetlerde yüksek güçler üretebildiklerinden oldukça parlak ışık kaynaklarıdır.

1) Lazer ışığı normal bir ışık kaynağına göre çok yoğun ve şiddetlidir.

2) Normal ışık her yöne dağılırken, lazer ışını dağılmaz ve odaklanabilir, sapma toleransı yok denecek kadar azdır. Oldukça düzgün bir ışıktır.

3) Lazer ışını tek dalga boyuna sahiptir. Bu özelliğinden dolayı monokromatik bir özellik taşır.

4) Lazer ışını, tek renkli ve aynı fazlı paralel dalgalar halinde genliği yüksek bir ışık demetidir.

5) Lazer ışını ile yüksek enerjilerde çok hassas işlemler yapılabilir.